Društvo slovenskih čebelarjev – Trst praznuje 10 let obstoja

Na povabilo Društva slovenskih čebelarjev Trst, smo se predstavniki Čebelarskega društva Pivka, dne 6. maja 2023 na Opčinah, udeležili slavnostne prireditve ob 10. obletnici delovanja Društva slovenskih čebelarjev Trst.

Slovesnost smo začeli s mimohodom praporščakov s društvenimi prapori prisotnih čebelarskih društev. Poleg bogatega kulturnega programa, pozdravov predstavnikov Čebelarske zveze Slovenije in  prijateljskih čebelarskih društev iz Slovenije, nam je predsednik društva g. Danijel Novak obširno prestavil pot društva od ustanovitve naprej. Z video predstavitvijo pa smo si ogledali tudi njihove bogate aktivnosti skozi vsa ta leta  delovanja društva.

Podeljena so bila tudi priznanja ustanovnim in zaslužnim članom društva, ki sedaj šteje okoli 40 članov in združuje slovenske čebelarje na območju Trsta in okolice.

Na koncu pa smo se vsi skupaj družili ob dobri hrani in pijači in kot po navadi je seveda v glavnem tekla beseda okrog čebelic in čebelarjenja.

Društvu slovenskih čebelarjev Trst seveda še enkrat čestitamo ob jubileju in jim želimo še naprej tako uspešno delovanje.

Društvo slovenskih čebelarjev Trst in Čebelarsko društvo Pivka že kar nekaj let tudi plodno sodelujeta, za kar se jim tudi iskreno zahvaljujemo.

Naj medi!

Pripravil: Egon Česnik

 

Nekaj o Društvu slovenskih čebelarjev Trst:

Društvo je bilo ustanovljeno 12. aprila 2013 z namenom, da povezuje slovenske čebelarje na Tržaškem. Dvajset članov si je zadalo cilj razvoja čebelarstva in ovrednotenje ter nadaljevanje slovenske čebelarske tradicije od miljskih hribov do Štivana. »Znanje o čebelarstvu in vlogi, ki jo imajo čebele pri opraševanju in ohranjanju biotske raznolikosti, želimo širiti med slovensko govorečim prebivalstvom, še zlasti med mladimi. V skrbi za izobraževanje bomo pripravljali razne strokovne ekskurzije, informirali člane glede izrabljanja čebelje paše na našem območju in spodbujali zavest o koristnosti sejanja in zasajanja medovitih rastlin. Želimo usposobiti rejsko središče za vzgojo matic, ki bi bile prilagojene tukajšnjemu kraško-istrskemu okolju. Še naprej bomo sodelovali s Čebelarskim konzorcijem za tržaško pokrajino, sosednjimi sorodnimi društvi, kot sta sežansko in koprsko čebelarsko društvo in Čebelarsko zvezo Slovenije.

REPNIČ, 12. aprila 2013. Ustanovni člani Slovenskega čebelarskega društva – Trst.
Z leve proti desni: Luciano Peric, Giuseppe Zidarič, Marko Kralj, Peter Grilanc, Andrej Piščanc,Vladimir Novak, Danijel Novak, Walter Romano, Marko Tavčar, pri mizi: Vojko Huselj.

Vir: www.dsctrst.eu