V A B I L O na celodnevno ekskurzijo v Prlekijo

Obveščamo vas, da ČD Pivka orgnizira ekskurzijo za člane ČD v Prlekijo, ki bo v nedeljo 04. 11. 2018. Odhod avtobusa ob 600 iz Pivke. Avtobus je že rezerviran.
Kdor se želi udeležiti ekskurzije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: cdpivka@gmail.com do ponedeljka 29. 10. 2018.

Čari Prlekije
– Za dober začetek dneva bomo v vasi Sakušak obiskali Puhov muzej. Tam se  je rodil svetovno znani izumitelj Janez Puh, ki je izpopolnjeval kolesa, motorna kolesa in avtomobile.
– Naš naslednji ogled bo obisk čebelarja, Čebelarstvo Šalamun. V čebelarskem avtobusu bo predstavil prevozno čebelarstvo in apiterapijo.
– Na kmečkem turizmu nas čaka okusno kosilo. Po kosilu pa degustacija vin.
– Za konec se odpravimo k čebelnjaku iz 19 stoletja, v katerem je urejen  čebelarski muzej, ki predstavlja izjemno bogato kulturno dediščino.
Cena ekskurzije: 60 €/osebo;

ZA ČLANE ČD PIVKA IN NJIHOVE ŽENE IN MOŽE PA SAMO 10 € NA OSEBO

V primeru, da bo na avtobusu še prostora, se izleta lahko udeležijo tudi nečlani.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, ogled Puhovega muzeja, ogled in degustacijo pri čebelarju, kosilo, degustacijo vin, ogled in degustacija v čebelarskem muzeju, organizacijo in vodenje celotne ekskurzije, zavarovanje potnikov na ekskurziji.
Doplačila: pijača pri kosilu, dodatne degustacije.

NAJ MEDI!

Tajnik ČD Pivka: Dejan Sanabor
Predsednik ČD Pivka: Franko Dolgan, dipl. inž. les

VABILO!

ČEBELARSKO DRUŠTVO Postojna in Čebelarska zveza A.Ž. Primorske in Notranjske
 
prirejata v četrtek, 17.5.2018, ob 19.00 v Kulturnem domu v Postojni 
 
 ob praznovanju 1. svetovnega dne čebel 
 
slovesno akademijo s krajšim kulturnim programom ter 
okroglo mizo z gosti pod naslovom: 
 
ZA LEPŠO PRIHODNOST NAS IN NAŠIH ČEBEL.
 
Dogodek bo spremljala tudi otovoritev čebelarske razstave
 17.5.2018, ob 15.30 
v prostorih GALERIJE Tic v Postojni,
 
z naslovom: Živim in delam s čebelo, kranjsko sivko.
 
Razstava bo na ogled do 24.05.2018 v prostorih galerije Tic,Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna.
    
Vljudno vabljeni!
 
NAJ MEDI!
 
 
g. Vladimir Fajdiga, predsednik ČD Postojna, predsednik Čebelarske zveze A.Ž. Primorske in Notranjske,
 
dr. Anastazijo Jež Krebelj, tajnica ČD Postojna,tajnica Čebelarske zveze A.Ž. Primorske in Notranjske
 
 
VABILO JE V PRIPONKI!
Vabljeni,k spremljanju dogodkov in obvestil na spletni strani ČD Postojna!

Ministrstvo razpisuje dobrih 328.000 EUR nepovratnih sredstev za čebelarje

Ljubljana, 16. 3. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma prihodnji petek, 23. marca 2018, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 328.800 evrov. 

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev, začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 28. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 18. aprila 2018. V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic.  Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobite na:

  • spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano…
  • splenem mestu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9848/

Vir: ČZS

Pomen propolisa v prehrani

Propolis je primarni čebelji pridelek tako kot med in ostali čebelji pridelki. Vsaka čebelja družina ga prideluje za svoje potrebe. Osnovne surovine iz katere čebele naredijo propolis, so smole in drugi izvlečki rastlin, s katerimi se rastline varujejo pred okužbami. Čebele nabirajo veliko različnih smol, ki jih ob gnetenju oplemenitijo še z izločki svojih žlez ter drugimi čebeljimi pridelki. Preberi več “Pomen propolisa v prehrani”