Vabilo

Vabilo na 42. dneve čebelarstva ApiSlovenija

Obveščamo vas, da smo skupaj s ČD Postojna v pripravah za obisk 42. dnevov čebelarstva ApiSlovenije v Celju, ki bo v nedeljo 17. 03. 2019. Odhod avtobusa ob 630  iz Pivke ( ob 6 50 odhod iz Postojne, parkirišče pri pokopališču). Avtobus je že rezerviran.

Kdor se želi udeležiti ApiSlovenije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: cdpivka@gmail.com do srede 13. 03. 2019.

Vstopnico in prevoz plača društvo, tako čebelarjem/kam kot njihovim partnerjem.

 NAJ MEDI!

V A B I L O na celodnevno ekskurzijo v Prlekijo

Obveščamo vas, da ČD Pivka orgnizira ekskurzijo za člane ČD v Prlekijo, ki bo v nedeljo 04. 11. 2018. Odhod avtobusa ob 600 iz Pivke. Avtobus je že rezerviran.
Kdor se želi udeležiti ekskurzije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: cdpivka@gmail.com do ponedeljka 29. 10. 2018.

Čari Prlekije
– Za dober začetek dneva bomo v vasi Sakušak obiskali Puhov muzej. Tam se  je rodil svetovno znani izumitelj Janez Puh, ki je izpopolnjeval kolesa, motorna kolesa in avtomobile.
– Naš naslednji ogled bo obisk čebelarja, Čebelarstvo Šalamun. V čebelarskem avtobusu bo predstavil prevozno čebelarstvo in apiterapijo.
– Na kmečkem turizmu nas čaka okusno kosilo. Po kosilu pa degustacija vin.
– Za konec se odpravimo k čebelnjaku iz 19 stoletja, v katerem je urejen  čebelarski muzej, ki predstavlja izjemno bogato kulturno dediščino.
Cena ekskurzije: 60 €/osebo;

ZA ČLANE ČD PIVKA IN NJIHOVE ŽENE IN MOŽE PA SAMO 10 € NA OSEBO

V primeru, da bo na avtobusu še prostora, se izleta lahko udeležijo tudi nečlani.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, ogled Puhovega muzeja, ogled in degustacijo pri čebelarju, kosilo, degustacijo vin, ogled in degustacija v čebelarskem muzeju, organizacijo in vodenje celotne ekskurzije, zavarovanje potnikov na ekskurziji.
Doplačila: pijača pri kosilu, dodatne degustacije.

NAJ MEDI!

Tajnik ČD Pivka: Dejan Sanabor
Predsednik ČD Pivka: Franko Dolgan, dipl. inž. les

Ministrstvo razpisuje dobrih 328.000 EUR nepovratnih sredstev za čebelarje

Ljubljana, 16. 3. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma prihodnji petek, 23. marca 2018, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 328.800 evrov. 

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev, začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 28. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 18. aprila 2018. V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic.  Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobite na:

  • spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano…
  • splenem mestu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9848/

Vir: ČZS

Vabilo na 41. dneve čebelarstva ApiSlovenija in na prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznico

Vabilo na 41. dneve čebelarstva ApiSlovenija

Obveščamo vas, da smo skupaj z ČD Postojna v pripravah za obisk 41. dnevov čebelarstva ApiSlovenije v Celju, ki bo v nedeljo 18. 03. 2018. Odhod avtobusa ob 700  iz Pivke ( ob7 20 odhod iz avtobusne postaje v Postojni). Avtobus je že rezerviran.

Kdor se želi udeležiti ApiSlovenije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: franko.dolgan@gmail.com do petka 09. 03. 2018. Avtobusni prevoz je odvisen od števila prijavljenih (vstopnica in prevoz približno 15 € po članu ČD).

Vabilo na prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznico

 Obveščamo vas, da smo skupaj z ČD Postojna v pripravah za obisk prvega praznovanja svetovnega dne čebel v Breznici, ki bo v nedeljo 20. 05. 2018.

Na dogodek se je potrebno prijaviti zaradi zagotovitve prostora na prireditvi.

Kdor se želi udeležiti praznovanja naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: franko.dolgan@gmail.com do ponedeljka 26. 02. 2018, ker je potrebno poslati prijavnico o številu obiskovalcev. 

NAJ MEDI!

ČD Pivka