Organi društva

Upravni odbor:

Franko Dolgan – predsednik

Egon Česnik – podpredsednik in blagajnik

Dejan Sanabor – tajnik

Alojz Mankuč – gospodar

Matjaž Gustinčič – član

Darko Smrdelj – član

Darko Šabec – član

Gregor Penko – član

Boris Glažar – član


Nadzorni odbor:

Jadran Primožič – predsednik

Ivan Požar – član

Bogdan Žužek – član