Organi društva

Upravni odbor:

Franko Dolgan – predsednik

Darko Šabec – podpredsednik

Darko Smrdelj – tajnik

Vesna Vodopivec – blagajnik

Alojz Mankuč – gospodar

Boris Glažar – član

Andrej Dolgan – član

Rajko Kaluža – član

Đani Kirn – član

 


Nadzorni odbor:

Egon Česnik – predsednik

Ivan Požar – član

Bogdan Žužek – član