Javni razpis za ukrep SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME in RACIONALIZACIJO SEZON

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, dne 11. marca 2022 objavilo dva javna razpisa za čebelarje, za oddajo vlog na ukrepu:

  • Sofinanciranje čebelarske opreme

Sredstva razpisa so namenjena sofinanciranju nakupa čebelarske opreme in pripomočkov, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme in tehnologije.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 380.000 eurov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu, kamor se šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete pred 1. 8. 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 7. 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu. Rok za oddajo vlog začne teči 16. 3. 2022, z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022. Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-programskem-letu-2022/

  • Racionalizacija sezonske selitve panjev

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 znaša 26.000 eurov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. 8. 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 7. 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu. Rok za oddajo vlog začne teči 16. 3. 2022 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-racionalizacija-sezonske-selitve-panjev-v-programskem-letu-2022/

Vsem, ki imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem oz. racionalizacijo sezonske selitve panjev, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki so kot priloga sestavni del vloge za prijavo na javni razpis. Na svoji upravni enoti preverite, ali imate urejeno številko KMG MID (ob morebitnem črpanju sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, med katere sodita tudi oba gornja javna razpisa, mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID določenega tudi njegovega namestnika). Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO pred objavo razpisa in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem, pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.

Uradne ure za svetovanje o javnem razpisu za tehnično pomoč
Svetovanja glede obeh razpisov bodo na voljo tudi v času seminarja ApiSlovenija na stojnici JSSČ, ki bo postavljena pred vhodom v dvorano na Celjskem sejmišču v soboto, 12.3.2022 in nedeljo, 13.3.2022. Na sejmišču boste imeli tudi možnost nakupa čebelarske opreme, ki jo lahko uveljavljate na omenjenih razpisih.

Tisti, ki pri pripravi vloge potrebujete pomoč, se morate za termin pri svetovalcih naročiti. Bodite točni na dogovorjen termin. Prosimo, da na svetovanje pride le zdrava oseba brez prehladnih znakov in bo uporabljala zaščitno masko.

Ponedeljek, 14. 3. 2022 Najava
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure Simon Golob (030 604 015), Aljaž Debelak (040 436 519),
Andreja Kandolf Borovšak (040 436 514)
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–16. ure Tina Žerovnik (040 436 513)
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 10.–16. ure Vlado Auguštin (040 436 516)
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 10.–16. ure Tomaž Samec (040 436 517)
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 10.–16. ure Petra Bračko (040 436 514)
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 10.–16. ure Lidija Senič (040 436 515)
Torek, 15. 3. 2022
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 10.–16. ure Tomaž Samec (040 436 517)
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure Tina Žerovnik (040 436 513), Simon Golob (030 604 015)
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 10.–16. ure Vlado Auguštin (040 436 516)
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 10.–16. ure Aljaž Debelak (040 436 519)

Petra Bračko, svetovalka JSSČ