ČEBELARSKO DRUŠTVO PIVKA – Prvih 20 let

Čebelarsko društvo Pivka je v soboto, 23. decembra 2017 v Krpanovem domu v Pivki slavnostno obeležilo prvih 20 let Čebelarskega društva Pivka. Prireditve se je udeležil podžupan občine Pivka g. Boris Rebec, predstavnik Čebelarske zveze Slovenije g. Janez Nagode. Z društvenimi prapori pa so prireditev olepšali; Obalno čebelarsko društvo Koper, Čebelarsko društvo Sežana, Čebelarsko društvo Nova Gorica, Čebelarsko društvo Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in Društvo slovenskih čebelarjev Trst. Prireditev so otvorili združeni Moški pevski zbor Košana in Klapa Škvadra s čebelarsko himno. Poleg omenjenih so nastopali še Glasbeno društvo Melodicum ter Martin Krpan (Andrej Godina). Program pa je povezovala Erika Šprohar. V avli Krpanovega doma pa je stojnico postavil čebelar Ivan Požar. Na ogled smo postavili tudi različne panje ter večino čebelarskega orodja in pripomočkov. 

Č!ebelarsko društvo Pivka je nastalo na pobudo pivških čebelarjev, spontano in sicer z nastankom nove občine Pivka. Društvo je nastalo 20. decembra 1997. 

Na področju današnje občine smo čebelarji bili povezani v dve čebelarski družini in sicer v Čebelarsko družino Košana, ki je bila ustanovljena že leta 1952, 12 let kasneje, se pravi leta 1964 pa še v Čebelarski družini Pivka. Obe sta vse do decembra 1997, ko smo ustanovili svoje lastno društvo delovali v okviru Čebelarskega društva Postojna.

V čebelarsko društvo Pivka je danes vključenih 81 čebelarjev. Štejemo se med mlajša čebelarska društva, saj je povprečna starost članov 58 let. Pred desetimi leti, ko smo praznovali deseto obletnico društva, smo imeli isto povprečno starost, se pravi za kolikor smo se starejši člani postarali za toliko smo se z mladimi pomladili. Čebelarimo s preko 2300 čebeljimi družinami.

Ena od nalog našega društva je ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov za človeka in okolje. Res je, da med, propolis, cvetni prah in ostali čebelji pridelki imajo veliko gospodarsko vrednost, vendar so to le stranski produkt, ki ga čebele dajo. Ne smemo pozabiti, da so medonosne čebele najpomembnejše opraševalke žužkocvetnih rastlin. To pomeni, da nam preko opraševanja zagotovijo kar tretjino svetovne hrane.

Na pivškem so čebele enakomerno nastanjene, tako so vse gospodarsko pomembne žužkocvetne rastline oprašene. Večino naših čebelarjev čebelari v listovnih panjih AŽ (Alberti – Žnideršič). Panj je poimenovan po konstruktorjih Albertiju in Žnideršiču. Anton Žnideršič je bil podjetnik in čebelar doma iz sosednje občine Ilirske Bistrice.

Že od leta 2010 Javnost ozaveščamo tudi z “Ambroževo mašo” na god zavetnika čebelarjev svetega Ambrozija 7. decembra. Na to nedeljo čebelarji predstavimo naše delo, čebelje pridelke in izdelke ter pripravimo zakusko iz čebeljih pridelkov. Zanimivost maše je tudi ta, da jo imamo vsako leto v drugi župniji. Namreč v Pivški občini imamo 5. župnij in sicer Pivka, Košana, Šmihel, Trnje in Zagorje.

Društvo veliko dela tudi z našimi najmlajšimi, zato skrbimo, da delujeta dva čebelarska krožka, eden v OŠ Košana in eden v OŠ Pivka. Naši krožkarji na vsakoletnih tekmovanjih dosegajo zelo visoka priznanja.

Člani društva že od leta 2006 vsako leto nesebično darujemo med za izpeljavo tradicionalnega slovenskega zajtrka v šolah občine Pivka. Nekaj medu tudi darujemo Župnijskemu karitasu.

Vsako leto se junija, na dan odprtih vrat slovenskega čebelarstva predstavimo na dvorišču vrtca Vetrnica. Takrat našim najmlajšim in osnovnošolcem ter obiskovalcem predstavimo vso čebelarsko opremo, medonosne rastline, v opazovalnem panju pa čebeljo družino. Če pa vreme dopušča pa še prikažemo točenje medu ter degustacijo le tega.

Za člane društva in posredno za naše potrošnike pa je prioriteta nenehna skrb za zdrave čebele in neoporečnost čebeljih pridelkov in izdelkov, zato organiziramo izobraževanja kot so zdravstveno varstvo čebel, apitehnični ukrepi, smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu. Organiziramo vsakoletno strokovno ekskurzijo na Dneve čebelarstva ApiSlovenija v Celje, ter eno ekskurzijo po Sloveniji ali tujino, kjer obiščemo vsaj enega uspešnega čebelarja.

Čebelarsko društvo Pivka tudi upravlja s pašnim katastrom čebelje paše v občini Pivka (območje Javornikov je hojeva paša, na območju Narina in košanske doline pa akacijeva in lipova paša). Društvo ima tudi svoj logotip na katerem je napis: ČD Pivka oblikovan v čebelico v rumenozlati barvi).

Kar polovica naših članov ima nacionalno poklicno kvalifikacijo Čebelar. Tesno sodelujemo s ČZS, sosednjimi društvi in drugimi inštitucijami. Sodelujemo z nacionalnim veterinarskim inštitutom in območnim veterinarjem za čebele. Tako poskrbimo, da čebelji pridelki pridejo do naših najmlajših in seveda tudi najstarejših najvišje možne kvalitete.

Večji projekt, ki smo si ga zadali, je postavitev učnega čebelnjaka pri OŠ Pivka. Tako bi naši krožkarji in mladi čebelarji imeli več praktičnega pouka. Spomladi bomo izpeljali tečaj za čebelarje začetnike.

Za konec bom povzel star slovenski pregovor, ki pravi: Po bečelah se vižej! (po čebelah se zgleduj!). In kaj je tisto po čemer je lahko čebela zgled ljudem? Pridnost, urejenost, organiziranost, čut za pripadnost skupini in skrb za varnost lastnega doma. Prav takšna je naša slovenska čebela – kranjska sivka ali po domače kranjica, na katero smo kot narod upravičeno ponosni.

V imenu Čebelarskega društva Pivka se zahvaljujem Občini Pivka, Trgovini Hrastje, Drevesnici Štivan, Moškemu pevskemu zboru Košana, Klapi Škvadra, Glasbenemu društvu Melodicum, Martinu Krpanu (Andrej Godina), Čebelarstvu Kozlovič in Eriki Šprohar za vodenje prireditve ter vsem ostalim, ki ste po svojih najboljših močeh prispevali k organizaciji naše slavnostne prireditve prvih 20. let čebelarskega društva Pivka. 

Predsednik ČD Pivka

Franko Dolgan