Vabilo na 39. dneve čebelarstva ApiSlovenija

Obveščam vas, da smo skupaj z ČD Postojna v pripravah za obisk 39. dneve čebelarstva ApiSlovenije v Celju, ki bo v nedeljo 13. 03. 2016. Odhod avtobusa ob 7:00  iz Pivke ( ob 7:20 odhod iz avtobusne postaje v Postojni). Avtobus je že rezerviran.

Kdor se želi udeležiti ApiSlovenije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: franko.dolgan@gmail.com, ker bomo naročili skupinsko vstopnico (6 €/člana).

Na avtobusu je še prostor!!

Lepo vabljeni!

“20. maj svetovni dan čebel” v Pivki

vabilosdc

SVETOVNI DAN ČEBEL ZDRUŽUJE SLOVENCE IN POVEZUJE SVET

Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.

Čebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na celoten ekosistem in z njim povezanim ohranjanjem biotske raznovrstnosti v naravi. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje naravnega okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano, kisik, čisti vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga pri sposobnosti prilagajanja na spremembe. Čebele so poleg tega tudi dober bioindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega stanja lahko ocenjujemo, kdaj se v določenem okolju nekaj dogaja in kdaj je potrebno ukrepati. Če na opozorila ne reagiramo pravočasno, so lahko kasnejše posledice še večje.

V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele in ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov življenjski prostor se spreminja in krči, s tem pa so razmere za njihovo življenje in razvoj vse slabše. Medovitih površin, je zaradi vse večjih površin monokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot nekoč.

V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato bo Republika Slovenije, na pobudo čebelarske zveze Slovenije, organizaciji Združenih narodov predlagala, da 20. maj razglasi za SVETOVNI DAN ČEBEL. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je opisano v mnogih čebelarskih knjigah, med drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.

Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in posamezniki. Med drugim je pobudo, v okviru 44. čebelarskega kongresa APIMONDIA 2015 v Južni Koreji, podprla tudi največja svetovna čebelarske organizacija Apimondia. Pobuda združuje različne organizacije, posameznike in tudi različne politične stranke, saj pobudo z veseljem podprejo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo.

Ker želimo, da pobudo podprejo in se z njo še bolje seznanijo tudi slovenski čebelarji in ostala zainteresirana javnost, bodo v mesecih od decembra 2015 do marca 2016, predsednik ČZS g. Boštjan Noč z zaposlenimi, s prepoznavnim vozilom obiskali vsa čebelarska društva v Sloveniji in o pobudi informirali prisotne. Na dogodke bodo povabljeni župani, znane osebnosti in še kdo z določenega območja, ki bodo želeli v okviru dogodka pobudo podpreti. O terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena, z njimi bo dogovorjena lokacija obiska in morebiten program. Informacije bodo posredovane tudi lokalnim medijem, da bodo lahko informirali krajane, da se bodo lahko srečanj udeležili in na ta način podprli prizadevanja ČZS.

Peter Kozmus
Čebelarska zveza Slovenije

Apislovenija 2016

Na celjskem sejmišču marca tradicionalno, letos 12. in 13. marca, skupaj s Celjskim sejmom, pripravljamo največje srečanje čebelarjev in vseh ljubiteljev čebel v Evropi ApiSlovenija. Organizatorja z zadovoljstvom ugotavljava, da lahko letos pričakujeva izjemno veliko število razstavljavcev in obiskovalcev. Svojo ponudbo opreme za čebelarjenje bodo predstavili tako slovenski kot tuji proizvajalci. Med njimi tudi taki, ki jih bomo v Celju videli prvič.

Mednarodna prodajna razstava z več kot 100 specializiranimi ponudniki, bo potekala na več kot 3.000 m2 razstavne površine, v dvoranah D in E. Poleg vse opreme in materialov za čebelarjenje, bodo na ogled in naprodaj medovite rastline, izdelki iz medu, predstavili se bodo inovatorji. Poskrbeli smo tudi za najmlajše obiskovalce, ki bodo v otroškem kotičku slikali na panjske končnice (sejemska dvorana D).

Strokovni posvet, ki pomembno sooblikuje dogajanje na ApiSlovenija, bo letos prvi dan v znamenju  pobude za razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel in priložnosti, ki jih ta prinaša za številne gospodarske panoge. Mednarodne okrogle mize, ki bo potekala v soboto, 12. marca 2016 v skupni organizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, se bodo udeležili tuji ministri, ki so med prvimi podprli prizadevanja Slovenije na področju čebelarstva in pobudo za Svetovni dan čebel: g. Sándor Fazekas, minister za kmetijstvo Madžarske, ga. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica za kmetijstvo in okolje Republike Srbije, dr. Petar Ivanović, minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore in g. Patrik Mlynář, namestnik ministra za kmetijstvo Češke republike. Ministri bodo razpravljali o pomembnosti in razvitosti čebelarstva v svojih državah ter pozitivnih učinkih, ki jih bo razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel imela na različne gospodarske panoge. Predvidene učinke le tega na slovensko gospodarstvo bosta na okrogli mizi predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Po okrogli mizi bodo ministri slavnostno podpisali poseben dokument v podporo pobudi, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel. Nedelja bo že tradicionalno namenjena predstavitvi dobrih čebelarskih praks.

Podroben program strokovnega dela ApiSlovenije najdete na spletni strani www.ce-sejem.si.

PROGRAM:
SOBOTA, 12. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.30–12.30: Alenka Jurić, dr. vet. med. – Izobraževanje čebelarjev, zlasti začetnikov o
zdravstvenem varstvu čebel
13.00–13.30: Odprtje posvetovanja in pozdravni nagovori novega predsednika ČZS in gostov
13.30–14.30: dr. Janez Posedi in mag. Andreja Kandolf Borovšak – Varnost in kakovost čebeljih
pridelkov – naša trajna skrb in odgovornost
OSREDNJA TEMA: »SVETOVNI DAN ČEBEL« – PRILOŽNOST TUDI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
15.00–16.00: Okrogla miza o svetovnem dnevu čebel

NEDELJA, 13. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.00–9.45: Predvajanje promocijskih čebelarskih filmov
9.45–10.00: Razglasitev zmagovalcev mednarodnega natečaja čebelarske fotografije ČZS 2015
10.00–13.00: OSREDNJA TEMA: DOBRA ČEBELARSKA PRAKSA
• Boris Bučar – Prehrana čebel
• Marjan Dolinšek – Predstavitev osmukalnika
• Franjo Podrižnik – Moj način čebelarjenja v AŽ-panju
• Slavko Lešek – Moj način čebelarjenja v LR-panju
• Gianfranco Cadeddu – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – ApilifeVar
• Dr. Ulrike Lampe – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – MAQS
Vsako predavanje bo trajalo približno 30 min.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Vabljeni, da nas skupaj s svojimi člani obiščete na ApiSlovenija, sodelujete na mednarodni okrogli v podporo razglasitvi 20. maja za Svetovni dan čebel v soboto, 12.3.2016 in na sejmu izbirate med najboljšo opremo in pripomočki za čebelarjenje za dober začetek nove čebelarske sezone. Veseli bomo vašega obiska.

Lep pozdrav do snidenja na sejmišču.

Boštjan Noč
predsednik
Čebelarska zveza Slovenije

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!

Predvidoma nas bo dne, 3.3.2016 ob 14:15, obiskalo vodstvo ČZS Slovenije z predsedikom g. Boštjanom Noč, na prireditvi »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!«. Prireditev s programom bo pred Krpanovim domom v Pivki. Točne informacije bomo objavili naknadno. Prosimo za čim večjo udeležbo v podporo temu projektu.

svetdan