46. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev 2024 na Osnovni šoli Pivka z več kot 500 udeleženci

Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z Osnovno šolo Pivka, Čebelarskim društvom Pivka, občino Pivka in Javnim zavodom Turizem Pivka organiziramo 46. srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev 2024, potekalo bo v soboto 11. maja 2024 na Osnovni šoli Pivka. Na sklepni prireditvi ob 14. uri bo prisoten tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč ter predstavnik NLB ga. Vesna Vodopivec. Po razglasitvi rezultatov bo čas pridobiti izjavo za javnost in intervju z zmagovalci in predsednikom ČZS.
Letošnjega tekmovanja se bo udeležilo 500 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki v šolskem letu 2023/2024 obiskujejo čebelarske krožke na OŠ, SŠ in VDC. Tekmovanje poteka na treh težavnostnih oz. starostnih stopnjah, tekmovalci pa lahko glede na rezultat prejmejo zlato, srebrno ali bronasto priznanje ter potrdilo o udeležbi. Tekmovalci morajo pokazati znanje o: biologiji in življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarjevih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, čebeljih boleznih idr. Namen tekmovanja je primerjanje znanja med učenci na področju čebelarstva, vzgoja ljubezni do čebel, varovanja okolja in spoznavanja medsebojne odvisnosti čebela-narava-človek, popularizacija, širjenje in poglabljanje znanja iz čebelarstva in življenja čebel, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za čebelarstvo ter izbira ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev.
Tekmovanje mladih čebelarjev podpira Merkur zavarovalnica.
NLB kot generalni sponzor ČZS podpira slovensko čebelarstvo in ohranjanje bogate kulturne dediščine in zaščito okolja ter s tem potrjuje svojo trajnostno naravnanost. Zato bo NLB podaril, pred tekmovanjem v Pivki, vsakemu tekmovalcu sadiko lipe ter vsem čebelarskim krožkom več kot 2000 AŽ panj hranilnikov.
HOFER, s katerim sodelujemo že 10 let v okviru projekta Skrbimo za medeno prihodnost, pa bo trem zmagovalnim parom podaril čebelarske jopiče z logom ‘NAJ ČEBELAR 2024’, prav tako pa bodo prejeli vabilo na »Čebelji dan pri HOFERjevem raziskovalnem čebelnjaku« za svoj čebelarski krožek. Zmagovalni šoli v kategoriji »Najlepši učni čebelnjak« bo HOFER podelil tudi nagrado, in sicer 50 kilogramov sladkorja.
V okviru projekta Sheme višje kakovosti na področju medu bodo tekmovalci in njihovi mentorji tudi dobili sladico pri kosilu, ki bo vsebovala slovenski med evropskih shem kakovosti z zaščiteno označbo porekla.
Vljudno vabljeni,
Čebelarska zveza Slovenije