Občni zbor društva 2024

V soboto, 24.2.2023, smo se člani Čebelarskega društva Pivka udeležili letnega občnega zbora društva. Občnega zbora so se udeležili tudi predsednik Društva slovenskih čebelarjev  Trst, g, Danijel Novak, predsednik Čebelarskega društva Postojna, g. Vladimir Fajdiga in veterinar, zadolžen za čebele na našem območju, mag. Ivo Planinc.

Po otvoritvi zbora in pozdravu predsednika, smo izvolili delovno predsedstvo in sprejeli dnevni red zbora.

Z minuto molka smo se spomnili na naša preminula člana v prejšnjem letu, Rudija Faturja in Antona Ivančiča.

Sledila so poročila o delu predsednika, blagajnika, razporejevalcev na pasiščih, nadzornega odbora in mentorjev krožkov. Poročila in zaključni račun poslovanja društva za leto 2023 smo člani soglasno sprejeli.

Ker je letos volilno leto, smo izvolili tudi nove člane organov društva.

Upravni odbor:

Franko Dolgan – predsednik

Darko Šabec – podpredsednik

Darko Smrdelj – tajnik

Vesna Vodopivec – blagajnik

Alojz Mankuč – gospodar

Boris Glažar – član

Andrej Dolgan – član

Rajko Kaluža – član

Đani Kirn – član

 

Nadzorni odbor:

Egon Česnik – predsednik

Ivan Požar – član

Bogdan Žužek – član

 

Sprejeli smo tudi plan dela za leto 2024.

Zaslužnim članom društva, pa je predsednik podelil priznanja Antona Janše tretje stopnje (bronasto priznanje).

To so:

Vesna Vodopivec

 

Darko Šabec

 

Marjo Šajn

 

Stanislav Krebelj

 

Po končanem občnem zboru je sledilo družabno srečanje, kjer smo čebelarji in gostje še malo izmenjali izkušnje o naših čebelah.

 

Naj medi!