Izdaja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je omogočila elektronsko izdajo zaprosil in potrdil za premike čebeljih družin. Tako lahko preko spletnih strani zaprosite za dostop do aplikacije Register čebelnjakov, ki vam omogoča pridobitev potrdila za premike čebeljih družin. (upajmo, da bo kam premikat).

Spodaj so navodila kako pridemo do teh strani. Če boste imeli težave pri dostopu, lahko pokličete Egona Česnik na 031 716 333 in pomagali vam bomo.

Naj medi!

Egon Česnik

______________________________________________________________________

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

  • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih
  • pregledovanju javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin
  • pregledovanju dodeljenih zdravil
  • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

S tem tednom  so na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), aplikacijo Register čebelnjakov nadgradili z novo funkcionalnostjo, ki  podpira možnost avtomatskega izdajanja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla za dostop do Registra čebelnjakov, tega pridobite z obrazcem  za dostop do Registra čebelnjakov, ki  je  v  povezavi : http://www.czs.si/Upload/Vloga_dostop_Register_cebelnjakov_cebelarji.pdf

Ustrezno izpolnjeno, datirano in podpisano vlogo  čebelar pošlje na elektronski naslov info.sir@gov.si , pri čemer obvezno priloži sken ali fotografijo Vloge za dostop do registra čebelnjakov.

Nova funkcionalnost Registra čebelnjakov omogoča čebelarju, da vsak, ki že ima odobren dostop do Registra čebelnjakov,  z veljavnim  uporabniškim imenom in geslom dodeljeno s strani UVHVVR, podatke o najavi premika čebeljih družin  izvede preko aplikacije PREMIKI.  Naslov:  https://mkgp-crc.mkgp.gov.si:8443/mkgp_bee/login.a

Čebelar lahko premika čebele:
–     samo iz lastnih čebelnjakov na območja, kjer se ne nahaja prepoved prometa zaradi: pojava hude gnilobe čebelje zalege, ali ni postavljen sum na hudo gnilobo čebelje zalege, ali lokacija destinacije ni v območju vzrejališča čebeljih matic.

Do sedaj je vse podatke o premikih čebeljih družin na območju Slovenije vpisoval pooblaščeni veterinar NVI, V primeru, ko zaradi kakršnegakoli razloga najava premika ni možna, se mora čebelar obrniti na pristojno veterinarsko službo NVI.

V času od  13. marca do 30. junija (Primorska) in od 25. marca do 30. junija (preostala območja Slovenije) je potrebno zaradi omejitev premikov v zvezi s hruševim ožigom o nameravanem premiku čebel obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja OU UVHVVR.

Natančna navodila o uporabi aplikacije so v Uporabniški dokumentaciji, ki je  priloga tega zapisa. V kolikor bi imeli kakšne težavi pri uporabi  programa, je za dodatno informacije na razpolago UVHVVR – ga Aleksandra JUG  na tel. 01 300 13 61

Vir:  ČZS