Prevoz čebel na pašo in oskrba čebel izven kraja prebivališča v času omejitve gibanja

Prevoz čebel na pašo  in oskrba čebel izven kraja  prebivališča v času omejitve gibanja

V dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvu in prehrano ter pristojnimi ministrstvi je čebelarjem v času omejitev gibanja dovoljena oskrba čebel tudi izven območja svoje občine. V primeru kontrole mora čebelar pristojni kontrolni osebi povedati SI številko čebelnjaka h kateremu je namenjen.

V primeru prevoza čebel na pašo ne rabimo posebej poudarjati, saj je zadeva podobna kot sedaj. V primeru kontrole ob prevozu čebel mora čebelar imeti pri sebi podpisano in ožigosano veterinarsko potrdilo o premiku, kjer je jasno napisana SI številka stojišča ali začasnega čebelnjaka in lokacija kamor čebele premika. Ob vsakem naslednjem obisku čebel na paši, je obisk dovoljen le s kopijo tega veterinarskega potrdila o premiku čebel.

V času omejitev gibanja, je čebelarjem dovoljeno obiskati čebelarske trgovine in trgovine, ki imajo sredstva za oskrbo čebel. Predlagamo, da ima čebelar v takem primeru pri sebi Člansko izkaznico ČZS ali izpis iz registra čebelnjakov s katerim lahko izkazuje aktualno stanje svojega čebelarstva.

Lep pozdrav,

Boštjan Noč, predsednik ČZS