Letni občni zbor ČD Pivka

V soboto 23. 01. 2016 smo imeli člani društva občni zbor.

DNEVNI RED JE BIL:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora
3. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika
4. Poročila:
– predsednika
– blagajnika
– razporejevalcev na pasiščih
– nadzornega odbora
– mentorjev krožkov
5. Razprava čebelarjev in gostov na poročila
6. Potrditev zaključnega računa in potrditev blagajniške bilance ČD
7. Razrešitev dosedanjih članov v organih društva
8. Izvolitev novih članov v organe društva
9. Predlog plana dela društva za leto 2016 (poda novi predsednik društva)
10. Razno

Zbora se je udeležilo 47 članov društva. Sprejeli in potrdili smo poročila društva, izvolili smo nove člane v organe društva, potrdili zaključni račun in sprejeli plan dela za leto 2016. Zaslužnim članom društva je predsednik izročil priznanja za dosedanje delo.

oz1

oz2

Dodaj odgovor