Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!

Predvidoma nas bo dne, 3.3.2016 ob 14:15, obiskalo vodstvo ČZS Slovenije z predsedikom g. Boštjanom Noč, na prireditvi »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!«. Prireditev s programom bo pred Krpanovim domom v Pivki. Točne informacije bomo objavili naknadno. Prosimo za čim večjo udeležbo v podporo temu projektu.

svetdan

Letni občni zbor ČD Pivka

V soboto 23. 01. 2016 smo imeli člani društva občni zbor.

DNEVNI RED JE BIL:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora
3. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika
4. Poročila:
– predsednika
– blagajnika
– razporejevalcev na pasiščih
– nadzornega odbora
– mentorjev krožkov
5. Razprava čebelarjev in gostov na poročila
6. Potrditev zaključnega računa in potrditev blagajniške bilance ČD
7. Razrešitev dosedanjih članov v organih društva
8. Izvolitev novih članov v organe društva
9. Predlog plana dela društva za leto 2016 (poda novi predsednik društva)
10. Razno

Zbora se je udeležilo 47 članov društva. Sprejeli in potrdili smo poročila društva, izvolili smo nove člane v organe društva, potrdili zaključni račun in sprejeli plan dela za leto 2016. Zaslužnim članom društva je predsednik izročil priznanja za dosedanje delo.

oz1

oz2

Srečanje čebelarjev ČD Pivka na god sv. Ambrozija zavetnika čebelarjev

Čebelarji ČD Pivka tradicionalno že peto leto organiziramo srečanje čebelarjev ČD Pivka na god sv. Ambrozija zavetnika čebelarjev. Namen prireditve je promocija čebelarstva v občini ter predstavitev in degustacija čebeljih pridelkov. Čebelarji so bili na razpolago vsem prisotnim za pogovor o čebelah, čebeljih pridelkih, koristnosti čebel za naravo in zdravje ljudi in druga vprašanja v vezi s čebelarstvom.

IMG_0897

IMG_0899

Ob prireditvi je bila darovana tudi sveta maša v župnijski cerkvi sv. Helene v Zagorju, v zahvalo sv. Ambroziju zavetniku čebelarjev.

IMG_0901

IMG_0902

Na srečanju smo se družili simpatizerji čebelarjev, člani čebelarskih društev iz sosednjih občin Postojne in Ilirske Bistrice ter seveda ćebelarji iz domačega društva.

Prihodnje leto se dobimo v Pivki.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tako kot v preteklih letih je Občina Pivka tudi letos pristopila k projektu Tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih. Vseslovenski projekt se v šolah in vrtcih širom Slovenije izvaja z namenom, dabi izboljšali zavedanje o pomenu in razlogih lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.
zajtrk151

Podžupan Boris Rebec je letos obiskal otroke v Vrtcu Košana, dober tek pa je zaželel tudi učencem razredne in predmetne stopnje v šolski jedilnici.  Predsednik obora za družbene dejavnosti Ernest Margon pa se je v enoti Vrtca Mavrica v Pivki srečal s skupino Palčki. Otrokesta obiskali tudi ravnateljici Neva Brce in Alenka Tomšič. Pokramljal so o zdravilnih lastnostih medu in zdravi prehrani. Svoje nasvete je pridal še predsednik Čebelarskega društva Pivka Franko Dolgan.

zajtrk15