Potrjeno – Slovenski med je varen

Da bi do največje možne mere zmanjšali zaskrbljenst potrošnikov, do katere je v konkretnem primeru prišlo, kot pravijo, predvsem zaradi nepreciznega in neusklajenega komuniciranja, predlagajo »vzpostavitev jasnih komunikacijskih poti med institucijami, ki so pristojne za nadzor in analizo tveganja (ocena tveganja, upravljanje s tveganjem, komunikacija tveganja)«. Poleg tega pa tudi, da se izvajanje ocen tveganja za zdravje ljudi sistemsko reši na medresorski ravni.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so namreč že decembra, ko je v javnosti odmevala afera s proizvodnjo in uporabo neregistriranega zdravila za zatiranje varoze, naredili preliminarno oceno tveganja za zdravje potrošnikov, in že takrat zagotavljali, da minimalni ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganje za zdravje.

Ugotovitve preliminarne ocene tveganja so večkrat tudi javno predstavili. Zdaj je to potrdila tudi podrobnejša ocena tveganja.

Potem ko je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v posebnem nadzoru nad proizvodnjo, prometom in uporabo pripravkov za zatiranje varoze odkrila, da so nekateri slovenski čebelarji za zdravljenje čebeljih družin uporabljali ilegalno proizvedena zdravila, ki so vsebovala aktivne učinkovine amitraz, klorfenvinfos in rotenon, analize vzorcev medu pri 20 uporabnikih ilegalnega pripravka pa so v nekaterih odkrile ostanke amitraza, med omenjenimi učinkovinami sicer edine dovoljene za zdravljenje čebel, je bilo v javnosti izpostavljeno vprašanje o varnosti uživanja takega medu. Že samo predstavljanje ugotovitev nadzora pa je botrovalo posploševanju dvoma v ves med slovenskih čebelarjev.

Tudi zato so na NIJZ pripravili preliminarno oceno tveganja, ki je pokazala, da uživanje analiziranega medu ne predstavlja tveganja za zdravje.
Z analizami ugotovljena prisotnost amitraza je bila pod dovoljeno mejo 0,2 miligrama na kilogram medu. »Med z ostanki amitraza ne predstavlja tveganja za zdravje odraslih niti za zdravje otrok, ne pri kratkotrajnem ne pri dolgotrajnem uživanju,« so zapisali in dodali, da glede na do sedaj znane podatke in mednarodno uveljavljene postopke za izvedbo ocen tveganja za zdravje ljudi lahko zaključijo, da so trenutno veljavni referenčni odmerki dovolj nizki tudi v povezavi z morebitnim motenjem hormonskega ravnovesja. Obenem pa poudarjajo, da omenjeni zaključki ocene tveganja kljub vsemu ne smejo vplivati na ukrepe v zvezi s proizvodnjo in uporabo ilegalnega pripravka za zdravljenje varoze.

»Vsaka ocena tveganja mora vsebovati tudi komentar o negotovostih, ki pa mora biti kolikor je mogoče kvantificiran. Vsaka kemična snov lahko povzroča škodljive učinke, če je izpostavljenost dovolj velika. Zato je treba proučiti vse verodostojne podatke o nevarnosti in izpostavljenosti, kajti tveganje je odvisno tako od nevarnosti, to je od lastnosti kemikalije, da bo pri določenem odmerku pri določeni poti vnosa povzročila določeni učinek, in od izpostavljenosti,« poudarjajo na NIJZ.

Amitraz je zdravilo za veterinarsko uporabo

»Zakonsko dovoljena mejna vrednost ostankov amitraza kot zdravila za uporabo v veterinarski medicini je 0,2 mg/kg medu, kar predstavlja približno 3 odstotke sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) za vseživljenjsko izpostavljenost odraslega in 10 odstotkov sprejemljivega dnevnega vnosa za vseživljenjsko izpostavljenost otroka s telesno maso 10 kg. Iz tega sledi, da bi bilo nadaljnje rafiniranje ocene tveganja nepotrebno, saj so bili ostanki vseh drugih kemikalij, ki bi iz ilegalno proizvedenega zdravila za čebele lahko prehajale v med, pod mejo določanja. Predpisane meje ostankov v hrani so po pravilu mnogo nižje od odmerkov, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravje.

Zaradi nenatančnih in zastrašujočih interpretacij analitskih rezultatov, ki so bile verjetno posledica nezadostnega razumevanja procesa ocene tveganja in principov določanja mejnih vrednosti ostankov, smo napravili rafinirano oceno tveganja za ostanke amitraza zaradi uživanja medu, za ostanke amitraza in klorfenvinfosa zaradi žvečenju satja (voska) ter opredelili morebitne interakcije med amitrazom in klorfenvinfosom.« Pri izdelavi te ocene tveganja so sodelovali tudi strokovnjaki iz drugih inštitucij, iz Slovenskega toksikološkega društva, Nacionalnega inštituta za biologijo, Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Za klorfenvinfos, katerega vsebnost je bila ugotovljena v satju (vosku), medtem ko so bile njegove koncentracije v medu pod mejo določanja, so zapisali, da bi lahko odrasla oseba naenkrat oz. v krajšem časovnem obdobju (do 14 dni) brez tveganja za zdravje dnevno požvečila 169 g satja, otrok starosti treh do deset let 65 g, otrok od enega do treh let 28 g. V primeru dolgoročnega žvečenja satja bi brez tveganja za zdravje odrasla oseba lahko dnevno požvečila 42 g, otrok starosti tri do deset let 16 g satja, otrok star od enega do treh let 7 g satja, ki bi vsebovalo najvišjo izmerjeno količino klorfenvinfosa v satju, to je 0,71 mg/kg.
»Ocenili smo količino voska (satja) z ostanki amitraza in klorfenvinfosa, ki bi ga lahko brez tveganja za zdravje prežvečili odrasli in otroci naenkrat oz. v krajšem časovnem obdobju (14 dni) ali dolgoročno, vsak dan, tekom vsega življenja ob predpostavki, da bi ostanki v celoti prehajali iz voska v slino. Ker je klorfenvinfos slabo topen v vodi, zaradi česar ni prehajal v med, sklepamo, da bi bilo podobno tudi s prehajanjem klorfenvinfosa iz voska (satja) v slino. Zato menimo, da so relevantnejše količine voska, ki smo jih izračunali kot sprejemljive zaradi vsebnosti amitraza, in sicer bi odrasli smeli požvečiti v krajšem časovnem obdobju 146 g voska (satja)/dan, majhni otroci pa 24 g/dan, medtem ko bi odrasli smeli dolgoročno požvečiti 44 g/dan, majhni otroci pa 4 g/dan,« so med drugim zapisali v natančnejšem popisu ocene tveganja.
Vir: Delo

http://www.planet.si/novice/slovenija/video-je-med-cebelarjev-ki-so-kupovali-sporne-pripravke-res-varen.html

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174388161

http://4d.rtvslo.si/arhiv/danes-do-13-00/174388217
od 3.33 dalje

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174388243
od 4.50 dalje

http://www.24ur.com/novice/slovenija/posedi-znova-poudarja-med-cebelarjev-ki-smo-jih-razkrili-za-potrosnike-ni-tvegan.html

Vir: ČZS

Apislovenija 2016

Na celjskem sejmišču marca tradicionalno, letos 12. in 13. marca, skupaj s Celjskim sejmom, pripravljamo največje srečanje čebelarjev in vseh ljubiteljev čebel v Evropi ApiSlovenija. Organizatorja z zadovoljstvom ugotavljava, da lahko letos pričakujeva izjemno veliko število razstavljavcev in obiskovalcev. Svojo ponudbo opreme za čebelarjenje bodo predstavili tako slovenski kot tuji proizvajalci. Med njimi tudi taki, ki jih bomo v Celju videli prvič.

Mednarodna prodajna razstava z več kot 100 specializiranimi ponudniki, bo potekala na več kot 3.000 m2 razstavne površine, v dvoranah D in E. Poleg vse opreme in materialov za čebelarjenje, bodo na ogled in naprodaj medovite rastline, izdelki iz medu, predstavili se bodo inovatorji. Poskrbeli smo tudi za najmlajše obiskovalce, ki bodo v otroškem kotičku slikali na panjske končnice (sejemska dvorana D).

Strokovni posvet, ki pomembno sooblikuje dogajanje na ApiSlovenija, bo letos prvi dan v znamenju  pobude za razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel in priložnosti, ki jih ta prinaša za številne gospodarske panoge. Mednarodne okrogle mize, ki bo potekala v soboto, 12. marca 2016 v skupni organizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, se bodo udeležili tuji ministri, ki so med prvimi podprli prizadevanja Slovenije na področju čebelarstva in pobudo za Svetovni dan čebel: g. Sándor Fazekas, minister za kmetijstvo Madžarske, ga. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica za kmetijstvo in okolje Republike Srbije, dr. Petar Ivanović, minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore in g. Patrik Mlynář, namestnik ministra za kmetijstvo Češke republike. Ministri bodo razpravljali o pomembnosti in razvitosti čebelarstva v svojih državah ter pozitivnih učinkih, ki jih bo razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel imela na različne gospodarske panoge. Predvidene učinke le tega na slovensko gospodarstvo bosta na okrogli mizi predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Po okrogli mizi bodo ministri slavnostno podpisali poseben dokument v podporo pobudi, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel. Nedelja bo že tradicionalno namenjena predstavitvi dobrih čebelarskih praks.

Podroben program strokovnega dela ApiSlovenije najdete na spletni strani www.ce-sejem.si.

PROGRAM:
SOBOTA, 12. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.30–12.30: Alenka Jurić, dr. vet. med. – Izobraževanje čebelarjev, zlasti začetnikov o
zdravstvenem varstvu čebel
13.00–13.30: Odprtje posvetovanja in pozdravni nagovori novega predsednika ČZS in gostov
13.30–14.30: dr. Janez Posedi in mag. Andreja Kandolf Borovšak – Varnost in kakovost čebeljih
pridelkov – naša trajna skrb in odgovornost
OSREDNJA TEMA: »SVETOVNI DAN ČEBEL« – PRILOŽNOST TUDI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
15.00–16.00: Okrogla miza o svetovnem dnevu čebel

NEDELJA, 13. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.00–9.45: Predvajanje promocijskih čebelarskih filmov
9.45–10.00: Razglasitev zmagovalcev mednarodnega natečaja čebelarske fotografije ČZS 2015
10.00–13.00: OSREDNJA TEMA: DOBRA ČEBELARSKA PRAKSA
• Boris Bučar – Prehrana čebel
• Marjan Dolinšek – Predstavitev osmukalnika
• Franjo Podrižnik – Moj način čebelarjenja v AŽ-panju
• Slavko Lešek – Moj način čebelarjenja v LR-panju
• Gianfranco Cadeddu – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – ApilifeVar
• Dr. Ulrike Lampe – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – MAQS
Vsako predavanje bo trajalo približno 30 min.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Vabljeni, da nas skupaj s svojimi člani obiščete na ApiSlovenija, sodelujete na mednarodni okrogli v podporo razglasitvi 20. maja za Svetovni dan čebel v soboto, 12.3.2016 in na sejmu izbirate med najboljšo opremo in pripomočki za čebelarjenje za dober začetek nove čebelarske sezone. Veseli bomo vašega obiska.

Lep pozdrav do snidenja na sejmišču.

Boštjan Noč
predsednik
Čebelarska zveza Slovenije

Tudi podrobnejša analiza medu ne kaže tveganj

Inštitut za javno zdravje je izvedel podrobno analizo slovenskega medu. Kakor decembra lani je tudi tokrat ugotovil, da ostanki amitraza ne predstavljajo tveganja za zdravje.

V javnosti v zadnjih tednih odmeva afera, povezana z uporabo neregistriranega zdravila za zatiranje varoe, ki ga je nekaterim čebelarjem več let prodajalo vrhniško podjetje Apis M&D in je vsebovalo nekatere nedovoljene substance. Med potrošniki se je zato okrepilo nezaupanje v varnost slovenskega medu.

Razpravo so še dodatno zapletle nasprotujoče si izjave uradnih institucij – direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi je na podlagi opravljenih analiz zagotovil, da je slovenski med varen, medtem ko je vodja Centra za zastrupitve UKC Ljubljana Miran Brvar dejal, da med čebelarjev, ki so uporabljali sporno zdravilo, ni zagotovo varen.

Decembrska preliminarna analiza
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so decembra naredili preliminarno oceno tveganja za zdravje potrošnikov. V medu so z analizami ugotovili prisotnost amitraza, in sicer v količinah, ki so manjše od dovoljenih za amitraz, to je 0,2 miligrama na kilogram medu. Preliminarna ocena tveganja je tako pokazala, da ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Hkrati so v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega toksikološkega društva, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pristopili k proučevanjunajnovejših podatkov, ki so jih našli v strokovni literaturi in jih še niso upoštevali pri registraciji amitraza kot dovoljenega zdravila za čebele, v kateri je predpisana tudi mejna vrednost ostankov v medu. Tudipodrobnejša ocena tveganja je potrdila njihove preliminarne ugotovitve.

V ospredju pozornosti je v zadnjih dneh tudi propolis. Časopis Dnevnik je prejšnji teden poročal, da so laboratorijske analize že avgusta 2014 pokazale veliko vsebnost ostankov amitraza in kumafosa v propolisu(v obeh primerih gre za dovoljeno zdravilo), vendar se je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano šele zdaj odločilo za analizo tveganja, ki bo pokazala, ali je propolis varen ali ne.

Ministrstvo: Propolis ni bil za prehrano
Na kmetijskem ministrstvu so v petek pojasnili, da so poleg interne kontrole medu, ki se izvaja od leta 2011, v letu 2014 kot pilotni projekt izvedli tudi analizo čebeljih pridelkov. V okviru te kontrole so analizirali tudi propolis, nabran s sten starih panjev v trdnem stanju, ki se kot tak ne uporablja za prehrano. Čebelarska zveza Slovenije je rezultate pristojnim predstavila na začetku lanskega leta, ocenili pa so, da ostanki v medu in čebeljih pridelkih ne pomenijo tveganja za potrošnika.

Uprava za varno hrano je po podrobnejšem pregledu rezultatov pred kratkim izvedla preliminarno oceno tveganja za potrošnike, na podlagi katere je ugotovila, da ni pričakovati tveganja za zdravje ljudi, ne glede na to pa je, da bi se izognila kakršnim koli dvomom, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje naročila izdelavo ocene tveganja, so pojasnili na ministrstvu.

Medex: Naš med je popolnoma varen
Tudi v Medexu, ki polni med in proizvaja prehranska dopolnila na osnovi čebeljih pridelkov, so prejšnji tedenzagotovili, da so propolis in vsi izdelki, ki ga vsebujejo, na njihovih policah preverjeni, popolnoma varni in ne vsebujejo spornih ostankov. Propolis v nemških laboratorijih testirajo na prisotnost več kot 150 pesticidov, več kot 20 sulfonamidov, vsebnost težkih kovin, kloramfenikola in kumafosa, so pojasnili.

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!

Predvidoma nas bo dne, 3.3.2016 ob 14:15, obiskalo vodstvo ČZS Slovenije z predsedikom g. Boštjanom Noč, na prireditvi »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!«. Prireditev s programom bo pred Krpanovim domom v Pivki. Točne informacije bomo objavili naknadno. Prosimo za čim večjo udeležbo v podporo temu projektu.

svetdan