Apislovenija 2016

Na celjskem sejmišču marca tradicionalno, letos 12. in 13. marca, skupaj s Celjskim sejmom, pripravljamo največje srečanje čebelarjev in vseh ljubiteljev čebel v Evropi ApiSlovenija. Organizatorja z zadovoljstvom ugotavljava, da lahko letos pričakujeva izjemno veliko število razstavljavcev in obiskovalcev. Svojo ponudbo opreme za čebelarjenje bodo predstavili tako slovenski kot tuji proizvajalci. Med njimi tudi taki, ki jih bomo v Celju videli prvič.

Mednarodna prodajna razstava z več kot 100 specializiranimi ponudniki, bo potekala na več kot 3.000 m2 razstavne površine, v dvoranah D in E. Poleg vse opreme in materialov za čebelarjenje, bodo na ogled in naprodaj medovite rastline, izdelki iz medu, predstavili se bodo inovatorji. Poskrbeli smo tudi za najmlajše obiskovalce, ki bodo v otroškem kotičku slikali na panjske končnice (sejemska dvorana D).

Strokovni posvet, ki pomembno sooblikuje dogajanje na ApiSlovenija, bo letos prvi dan v znamenju  pobude za razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel in priložnosti, ki jih ta prinaša za številne gospodarske panoge. Mednarodne okrogle mize, ki bo potekala v soboto, 12. marca 2016 v skupni organizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, se bodo udeležili tuji ministri, ki so med prvimi podprli prizadevanja Slovenije na področju čebelarstva in pobudo za Svetovni dan čebel: g. Sándor Fazekas, minister za kmetijstvo Madžarske, ga. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica za kmetijstvo in okolje Republike Srbije, dr. Petar Ivanović, minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore in g. Patrik Mlynář, namestnik ministra za kmetijstvo Češke republike. Ministri bodo razpravljali o pomembnosti in razvitosti čebelarstva v svojih državah ter pozitivnih učinkih, ki jih bo razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel imela na različne gospodarske panoge. Predvidene učinke le tega na slovensko gospodarstvo bosta na okrogli mizi predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Po okrogli mizi bodo ministri slavnostno podpisali poseben dokument v podporo pobudi, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel. Nedelja bo že tradicionalno namenjena predstavitvi dobrih čebelarskih praks.

Podroben program strokovnega dela ApiSlovenije najdete na spletni strani www.ce-sejem.si.

PROGRAM:
SOBOTA, 12. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.30–12.30: Alenka Jurić, dr. vet. med. – Izobraževanje čebelarjev, zlasti začetnikov o
zdravstvenem varstvu čebel
13.00–13.30: Odprtje posvetovanja in pozdravni nagovori novega predsednika ČZS in gostov
13.30–14.30: dr. Janez Posedi in mag. Andreja Kandolf Borovšak – Varnost in kakovost čebeljih
pridelkov – naša trajna skrb in odgovornost
OSREDNJA TEMA: »SVETOVNI DAN ČEBEL« – PRILOŽNOST TUDI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
15.00–16.00: Okrogla miza o svetovnem dnevu čebel

NEDELJA, 13. MAREC
9.00–18.00: Prodajna razstava (sejemska dvorana D in E)
9.00–9.45: Predvajanje promocijskih čebelarskih filmov
9.45–10.00: Razglasitev zmagovalcev mednarodnega natečaja čebelarske fotografije ČZS 2015
10.00–13.00: OSREDNJA TEMA: DOBRA ČEBELARSKA PRAKSA
• Boris Bučar – Prehrana čebel
• Marjan Dolinšek – Predstavitev osmukalnika
• Franjo Podrižnik – Moj način čebelarjenja v AŽ-panju
• Slavko Lešek – Moj način čebelarjenja v LR-panju
• Gianfranco Cadeddu – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – ApilifeVar
• Dr. Ulrike Lampe – Predstavitev novih sredstev za zatiranje varoj – MAQS
Vsako predavanje bo trajalo približno 30 min.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Vabljeni, da nas skupaj s svojimi člani obiščete na ApiSlovenija, sodelujete na mednarodni okrogli v podporo razglasitvi 20. maja za Svetovni dan čebel v soboto, 12.3.2016 in na sejmu izbirate med najboljšo opremo in pripomočki za čebelarjenje za dober začetek nove čebelarske sezone. Veseli bomo vašega obiska.

Lep pozdrav do snidenja na sejmišču.

Boštjan Noč
predsednik
Čebelarska zveza Slovenije

Tudi podrobnejša analiza medu ne kaže tveganj

Inštitut za javno zdravje je izvedel podrobno analizo slovenskega medu. Kakor decembra lani je tudi tokrat ugotovil, da ostanki amitraza ne predstavljajo tveganja za zdravje.

V javnosti v zadnjih tednih odmeva afera, povezana z uporabo neregistriranega zdravila za zatiranje varoe, ki ga je nekaterim čebelarjem več let prodajalo vrhniško podjetje Apis M&D in je vsebovalo nekatere nedovoljene substance. Med potrošniki se je zato okrepilo nezaupanje v varnost slovenskega medu.

Razpravo so še dodatno zapletle nasprotujoče si izjave uradnih institucij – direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi je na podlagi opravljenih analiz zagotovil, da je slovenski med varen, medtem ko je vodja Centra za zastrupitve UKC Ljubljana Miran Brvar dejal, da med čebelarjev, ki so uporabljali sporno zdravilo, ni zagotovo varen.

Decembrska preliminarna analiza
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so decembra naredili preliminarno oceno tveganja za zdravje potrošnikov. V medu so z analizami ugotovili prisotnost amitraza, in sicer v količinah, ki so manjše od dovoljenih za amitraz, to je 0,2 miligrama na kilogram medu. Preliminarna ocena tveganja je tako pokazala, da ostanki amitraza v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Hkrati so v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega toksikološkega društva, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pristopili k proučevanjunajnovejših podatkov, ki so jih našli v strokovni literaturi in jih še niso upoštevali pri registraciji amitraza kot dovoljenega zdravila za čebele, v kateri je predpisana tudi mejna vrednost ostankov v medu. Tudipodrobnejša ocena tveganja je potrdila njihove preliminarne ugotovitve.

V ospredju pozornosti je v zadnjih dneh tudi propolis. Časopis Dnevnik je prejšnji teden poročal, da so laboratorijske analize že avgusta 2014 pokazale veliko vsebnost ostankov amitraza in kumafosa v propolisu(v obeh primerih gre za dovoljeno zdravilo), vendar se je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano šele zdaj odločilo za analizo tveganja, ki bo pokazala, ali je propolis varen ali ne.

Ministrstvo: Propolis ni bil za prehrano
Na kmetijskem ministrstvu so v petek pojasnili, da so poleg interne kontrole medu, ki se izvaja od leta 2011, v letu 2014 kot pilotni projekt izvedli tudi analizo čebeljih pridelkov. V okviru te kontrole so analizirali tudi propolis, nabran s sten starih panjev v trdnem stanju, ki se kot tak ne uporablja za prehrano. Čebelarska zveza Slovenije je rezultate pristojnim predstavila na začetku lanskega leta, ocenili pa so, da ostanki v medu in čebeljih pridelkih ne pomenijo tveganja za potrošnika.

Uprava za varno hrano je po podrobnejšem pregledu rezultatov pred kratkim izvedla preliminarno oceno tveganja za potrošnike, na podlagi katere je ugotovila, da ni pričakovati tveganja za zdravje ljudi, ne glede na to pa je, da bi se izognila kakršnim koli dvomom, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje naročila izdelavo ocene tveganja, so pojasnili na ministrstvu.

Medex: Naš med je popolnoma varen
Tudi v Medexu, ki polni med in proizvaja prehranska dopolnila na osnovi čebeljih pridelkov, so prejšnji tedenzagotovili, da so propolis in vsi izdelki, ki ga vsebujejo, na njihovih policah preverjeni, popolnoma varni in ne vsebujejo spornih ostankov. Propolis v nemških laboratorijih testirajo na prisotnost več kot 150 pesticidov, več kot 20 sulfonamidov, vsebnost težkih kovin, kloramfenikola in kumafosa, so pojasnili.

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!

Predvidoma nas bo dne, 3.3.2016 ob 14:15, obiskalo vodstvo ČZS Slovenije z predsedikom g. Boštjanom Noč, na prireditvi »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!«. Prireditev s programom bo pred Krpanovim domom v Pivki. Točne informacije bomo objavili naknadno. Prosimo za čim večjo udeležbo v podporo temu projektu.

svetdan

Letni občni zbor ČD Pivka

V soboto 23. 01. 2016 smo imeli člani društva občni zbor.

DNEVNI RED JE BIL:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora
3. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika
4. Poročila:
– predsednika
– blagajnika
– razporejevalcev na pasiščih
– nadzornega odbora
– mentorjev krožkov
5. Razprava čebelarjev in gostov na poročila
6. Potrditev zaključnega računa in potrditev blagajniške bilance ČD
7. Razrešitev dosedanjih članov v organih društva
8. Izvolitev novih članov v organe društva
9. Predlog plana dela društva za leto 2016 (poda novi predsednik društva)
10. Razno

Zbora se je udeležilo 47 članov društva. Sprejeli in potrdili smo poročila društva, izvolili smo nove člane v organe društva, potrdili zaključni račun in sprejeli plan dela za leto 2016. Zaslužnim članom društva je predsednik izročil priznanja za dosedanje delo.

oz1

oz2