Ministrstvo razpisuje dobrih 328.000 EUR nepovratnih sredstev za čebelarje

Ljubljana, 16. 3. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma prihodnji petek, 23. marca 2018, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 328.800 evrov. 

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev, začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 28. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 18. aprila 2018. V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic.  Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobite na:

  • spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano…
  • splenem mestu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9848/

Vir: ČZS

Pomen propolisa v prehrani

Propolis je primarni čebelji pridelek tako kot med in ostali čebelji pridelki. Vsaka čebelja družina ga prideluje za svoje potrebe. Osnovne surovine iz katere čebele naredijo propolis, so smole in drugi izvlečki rastlin, s katerimi se rastline varujejo pred okužbami. Čebele nabirajo veliko različnih smol, ki jih ob gnetenju oplemenitijo še z izločki svojih žlez ter drugimi čebeljimi pridelki. Preberi več “Pomen propolisa v prehrani”

V medu več kot tisoč sestavin, v belem sladkorju le saharoza

V zadnjem času se veliko piše in govori o medu v primerjavi z belim sladkorjem. Eden najbolj poklicanih, da pojasni razliko med obema je prim. Peter Kapš, dr. med. Kapš je upokojeni zdravnik, specialist, ki je služboval v Zdravstvenem domu v Novem mestu, Splošni bolnišnici Novo mesto, Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, dodatno se je izobraževal tudi na Inštitutu za pljučne bolezni na Golniku, na kardiološki kliniki v Zagrebu in Nemčiji. Napisal je več kot sto strokovnih člankov, večkrat je sodeloval kot soavtor knjig, napisal je 20 samostojnih knjig med njimi Med in zdravje, Bolezni dihal in čebelji pridelki, Zdravljenje s čebeljimi pridelki (apiterapija), Čokolada kot hrana in zdravilo, Hrana in rak, Mleko za zdravje, Vino in zdravje itd. V nadaljevanju objavljamo njegov članek z naslovom:  Preberi več “V medu več kot tisoč sestavin, v belem sladkorju le saharoza”

Vabilo na 41. dneve čebelarstva ApiSlovenija in na prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznico

Vabilo na 41. dneve čebelarstva ApiSlovenija

Obveščamo vas, da smo skupaj z ČD Postojna v pripravah za obisk 41. dnevov čebelarstva ApiSlovenije v Celju, ki bo v nedeljo 18. 03. 2018. Odhod avtobusa ob 700  iz Pivke ( ob7 20 odhod iz avtobusne postaje v Postojni). Avtobus je že rezerviran.

Kdor se želi udeležiti ApiSlovenije naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: franko.dolgan@gmail.com do petka 09. 03. 2018. Avtobusni prevoz je odvisen od števila prijavljenih (vstopnica in prevoz približno 15 € po članu ČD).

Vabilo na prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznico

 Obveščamo vas, da smo skupaj z ČD Postojna v pripravah za obisk prvega praznovanja svetovnega dne čebel v Breznici, ki bo v nedeljo 20. 05. 2018.

Na dogodek se je potrebno prijaviti zaradi zagotovitve prostora na prireditvi.

Kdor se želi udeležiti praznovanja naj pokliče na gsm: 031 716 333 (g. Česnik Egon) ali pa po e-pošti: franko.dolgan@gmail.com do ponedeljka 26. 02. 2018, ker je potrebno poslati prijavnico o številu obiskovalcev. 

NAJ MEDI!

ČD Pivka